Mileueffectrapportage laten maken?

Een milieueffectrapportage, ook wel afgekort met M.E.R., zet alle milieugevolgen in beeld van een overheidsbesluit. Dit wordt gedaan zodat de overheid deze gevolgen kan meenemen in een besluit over een toekomstig plan. De resultaten van zo’n onderzoek worden gepubliceerd in dat M.E.R. Er wordt alleen een milieueffectrapport opgemaakt bij projectenLees meer….