Tussen hemel en aarde

De verhalen inTussen hemel en aardezijn zuiver en poëtisch, meest uiterst eenvoudig van opzet. Van buitenaf en tegelijk van binnenuit onthult de schrijfster de armzaligheid van het menselijk streven. Het gemeenschappelijke van de verschillende levens die ze beschrijft is het voortdurend ingesteld zijn op de realiteit van het onzienlijke, het zoekennaar geheimen `tussen hemel en aarde .De bundel is aangevuld met twee nog niet eerder in boekvorm verschenen verhalen en twee novellen uit haar al vroeger verschenen

€ 4.99

Naar de winkel

eBook.nl / door

Post Author: