Talk talk

Talk Talk is op het eerste oog vooral een spannend kat-en-muisspel. Maar inéén moeite door laat Boyle zien hoe kwetsbaar ons’zelf’ geworden is in een tijdperk van elektronische informatiesystemen, digitale handtekeningen en onoverzichtelijk geworden cyberwerelden. Zo ontwikkelt Talk Talk zich tot een ademloze road novel, waarin Boyle bijna achteloos filosofische vragen doet rijzen.’ – Trouw

€ 7.99

Naar de winkel

eBook.nl / door

Post Author: