Het Chateau

Ingeland is een natie als geen ander. Welvarend, opkomend, en het staat aan de bakermat van de industriële revolutie. Ingeland kent vele provincies, ook vele kleine gehuchten, en Glancebury is daar één van. Een nietszeggend plaatsje, met ietwat onwetende bewoners, die maar weinig besef hebben van de grootse ontwikkelingen die om hen heen staan te gebeuren. Marcus is echter uit ander hout gesneden.Ook hij is een Glanceburie, echter één met een visie, gekoesterde dromen, en met het idee de wereld

€ 3.99

Naar de winkel

eBook.nl / door

Post Author: