Eigen en vreemd

Aan de hand van een aantal populaire opvattingen laat de auteur zien hoe het met meertaligheid in Nederland gesteld is. Waarom vinden we dat in Nederland iedereen alleen maar Nederlands moet spreken en is dat altijd zo geweest? ls het zo dat een spreker het Nederlands slecht beheerst als hij/zij nog een andere taal spreekt? Waarom waarderen we het spreken van een’taal’ meer dan het spreken van een’dialect’? Waarom waarderen we het spreken van Engels meer dan een andere

€ 29.99

Naar de winkel

eBook.nl / door

Post Author: